Relationeel werken verbindt mensen!

We bewegen ons allen aan de rand van de eeuwigheid en soms wordt ons dwars door het weefsel der illusies heen een vergezicht geboden.

A. Adams

Wij maken deel uit van een familiekring, ons systeem.

In zijn meest intieme vorm is dat ons gezin van herkomst. In een groter verband is dat de familie met grootouders,tantes en ooms,neven en nichten.

We vormen met elkaar een systeem met een eigen dynamiek ook als we ons daar niet van bewust zijn.

   Ordeningsprincipes:  

  • * Iedereen heeft recht op een plek
  • * Er is een natuurlijke ordening
  • * Er dient een evenwicht te zijn tussen geven en nemen.

Ook maken we deel uit van een grotere ordening die uitstijgt boven ons eigen ik en het familie-systeem.

Die biedt ons bedding, ook daar waar die soms ontbrak. Dat houdt de erkenning in dat er geen andere dan juist deze plek voor ons was.

Ik ben geïnspireerd door het gedachtegoed van Jung.

Ik ontwikkel een visie op quaterniteit die is gebaseerd op de energieën die werkzaam zijn in onze psyche: 

gewaarwording:       lichaam        zintuiglijk vermogen

 intuïtie:                  hart                   intuïtief  vermogen 

        voelen:                 ziel                        empathisch vermogen 

denken          geest                         beeldend vermogen