Relationeel werken verbindt mensen!

Trainingen Relationeel Werken

De trainingen Relationeel Werken zijn onder andere gebaseerd op de werkwijze en instrumenten die zijn ontwikkeld op grond van onderzoek naar zorg-verantwoordelijkheid door Tranzo en het Expertisecentrum Familiezorg.

Aspecten vanuit de contextuele theorie en het systemisch werk zijn een geïntegreerd onderdeel van Relationeel Werken. Mindfulness vormt een waardevolle aanvulling en maakt de werkwijze completer.

Elke zorgvrager maakt deel uit van een familie,een systeem. Elk systeem kent zijn eigen waarden waaraan familieleden loyaal zijn.

Elke zorgverlener maakt deel uit van een familie en daarnaast beroepsmatig van een organisatie. Twee aparte systemen met ieder eigen waarden.

In een zorg-situatie komen deze drie systemen samen en kan er een trialoog ontstaan.

Een trialoog tussen zorgvrager,familiezorger en professionele zorgverlener helpt de betrokkenen om vanuit dit meervoudig perspectief te komen tot goede afspraken over de soort en hoeveelheid zorg. De regie blijft zoveel als mogelijk is bij degene die zorg nodig heeft.

Respect voor ieders specifieke deskundigheid, gelijkwaardigheid en oog voor de verschillen in positie zijn waardevolle ingrediënten om tot een goede samenwerking te komen.

Relationeel werken heeft oog voor de verschillen in context en weet mensen te verbinden.

Voor wie?

Relationeel werken kan ingezet worden in het brede scala van instellingen van zorg en welzijn, zowel in thuis-situaties als in een intramurale setting. De leeftijd van de zorgvrager is niet van belang. De zorgsituatie is leidraad en kan van preventie tot intensieve begeleiding gaan.

Relationeel Werken biedt maatwerk vanuit de overtuiging dat álle medewerkers in een organisatie waar gewerkt wordt met cliënten én hun familieleden baat hebben bij meer inzicht in de dynamiek die speelt in families. Juist in een zorgsituatie kan de dynamiek een onderstroom vormen die de onbewuste processen sterk beïnvloedt. 

Maatwerk leidt als het ware tot een cascade van inzicht waardoor de hele organisatie doordrongen wordt van de vruchtbaarheid van een goede samenwerking tussen professionele zorgverleners,zorgvrager en familieleden.