Relationeel werken verbindt mensen!

QUATERNITEIT

Quaterniteit is een archetypisch beeld van heelheid.

4 als symbool van het totaal. 
waarnemen

lichaam

aarde

denken

geest

lucht

voelen

ziel

water

intuïtie

hart

vuur

Deze vier kenmerken vormen in een onvoorstelbare diversiteit als het ware de blauwdruk van ons wezen.

Een innerlijke ordening, door Jung bewustzijnsfuncties genoemd . Er is een deel dat het meest manifest is.Twee aspecten zijn meer diffuus. Er is een vierde deel dat we niet kennen omdat het diep in ons verborgen ligt.

In een voortdurende beweging interfereren ze met elkaar en vormen onvervreemdbaar een eenheid bij onze geboorte,verbonden met dat wat groter is dan wij.

Deze heelheid raakt in de vergetelheid,wordt bedekt en ingewikkeld in het leven van alledag. Af en toe vangen we een glimp op en ervaren we een onbekend verlangen.

We ontmoeten deze essenties, ook wel delen genoemd,  in allerlei gedaanten,kwaliteiten en vervormingen. 

Het is onze levenstaak deze essenties,delen van ons wezen, ons Zelf, te ontdekken,te ontwikkelen en tot bloei te brengen om terug te kunnen keren naar heelheid.​​

Aarde die ons met haar grondige aanwezigheid leert waarnemen door de ervaringen van het lichaam.

Lucht met de overstijgende kracht van de geest die adem,taal en beelden vormt.

Water dat ons de diepten van de ziel leert kennen.

Vuur dat de innerlijke levensvreugde en het weten van het hart aanwakkert.

Er is een bron van diepe vreugde

een innerlijke ordening.