Relationeel werken verbindt mensen!

Partner-relatie begeleiding

Je bent zo mooi

anders dan ik

natuurlijk niet meer of

minder maar

zo mooi anders

ik zou je nooit

anders dan

anders willen.

Hans Andreus

Zien we de schoonheid van het anders zijn,met alle gaven en kwaliteiten die daarbij horen? Of ervaren we de tegenpool: de onvermijdelijke schaduwkanten...

De kanten van ons zelf die onbelicht zijn, zien we vaak wel in een ander en zelden worden die beter weerspiegeld dan door onze eigen partner: twee zielen in beweging naar de ontmoeting die hen verbindt..

Op een diep niveau ga je je eigen plek onderzoeken in relatie tot de ander(en).

Je leert in de eerste plaats jezelf kennen: wat heb jij geleerd over insluiten en uitsluiten,schuld en onschuld,macht en onmacht? Over geven en nemen en erbij mogen horen?

We zullen dit onderzoeken in gezamenlijke gesprekken waarin ruimte is voor kleine opstellingen.

De drie belangrijke systemische principes zullen de leidraad vormen.

*Iedereen heeft recht op een plek

Als iemand in het systeem niet erkend of geëerd is stagneert de energie en kan de liefde niet stromen.

*Er is een natuurlijke ordening

In elk systeem is sprake van een natuurlijke hiërarchie.De ouders zorgen=geven,de kinderen ontvangen zorg=nemen.

Als hierin verstoring optreedt doordat de kinderen(moeten) gaan zorgen,zijn zij van hun plek en nemen een ouder of partner-positie in die hun in de natuurlijke ordening niet toekomt omdat deze is voorbehouden aan de ouders.

*Er dient een evenwicht te zijn tussen geven en nemen

Als de balans verstoord is geraakt - en dat kan al in vorige generaties het geval zijn geweest - zal iemand in het systeem het onbewust op zich willen nemen om de orde te herstellen door (onbewust) teveel te gaan geven of juist door teveel te gaan nemen.

Naast de systemische principes zal mijn visie op quaterniteit,gebaseerd op het gedachtegoed van C.G.Jung een bijdrage vormen in de begeleiding. Mijn (levens)ervaring als partner en systeemtherapeut zal ik daar waar het zingevend is inzetten. Ook ik ervaarde de relatie als spiegel en kom schaduwen tegen waar ik liever licht zag...

Mindfulness-oefeningen kunnen een prachtige aanvulling zijn om het hart te openen.