Relationeel werken verbindt mensen!

 Individuele coaching en begeleiding

Dit is de spiegel van toen ik nog kind was...

Die spiegel kijkt mij aan en stamelt zacht,

maar mijn oor van nu kan niet horen

en mijn oog van nu kan niet zien.

Ik zal om hem te begrijpen misschien

opnieuw moeten worden geboren....

Neeltje Maria Min​

Sommige mensen weten precies wie zij zijn of wie ze willen zijn.

Anderen vragen zich af: wie ben ik als je voorbij mijn persoonlijkheid kijkt?

Wie ben ik als ik mij werkelijk toon? Als ik jou wil ontmoeten in hoe ik ben?

De één zweeft boven de wereld omdat ze nog moet wennen aan zichzelf en de werkelijkheid van het aardse leven.. Iemand anders stapt zo bij je naar binnen en versmelt als het ware met jou.

Voor weer een ander is het nooit genoeg en is er sprake van een diep gevoeld gemis.

Of je staat als het ware stampvoetend in het leven en slaat iedereen van je af omdat je denkt niemand nodig te hebben...

Wij hebben allemaal geleerd over het leven in ons gezin van herkomst. Sommigen storten zich met grote gretigheid in het leven,anderen overleven mondjesmaat.

Wie wij ten diepste zijn op ziels-niveau is ons vaak niet bekend.

Onbekend maakt echter onbemind: leer te kijken met de ogen van het hart en je zult ontdekken hoezeer je de moeite waard bent!

                                            De ziel is een kind van twee werelden
zij laat zich vallen in de tijd....

Herman Cools

Als jij jezelf beter wil leren kennen,wil ik een tijdje met je meelopen op jouw pad.

Hier en daar kan ik een handreiking doen zodat je weer zachtheid kunt voelen waar het verhard is en stevigheid waar het los zand is.

Je vindt je eigen antwoorden die in je innerlijk liggen te wachten om ontdekt te worden.

Mijn begeleiding is gebaseerd op een jarenlange ervaring in leven,werk en opleiding.

Wat ik kan aanreiken heb ik verworven door het persoonlijk te doorleven.

Het leven zelf reikt me aan wat nodig is om in dit leven geleerd te worden.Vaak ben ik er pas veel later dankbaar voor.