Systemische begeleiding van 

levensthema's

 

We maken allemaal deel uit van een systeem. In zijn meest intieme vorm is dat ons gezin van herkomst. In een groter verband is dat de familie met voor- en grootouders, tantes, ooms, nichten en neven.

We vormen met elkaar een systeem met een eigen dynamiek, ook als we ons daar niet bewust van zijn.

 

Ordeningsprincipes

Iedereen heeft recht op een eigen plek

Er is een natuurlijke ordening

Er dient een evenwicht te zijn tussen geven en nemen

 

We maken eveneens deel uit van een grotere ordening die uitstijgt boven ons ik en het familiesysteem.

Die biedt ons bedding, zelfs waar die soms ontbrak.

Dat houdt de erkenning in dat er geen andere dan juist deze plek voor ons was en daarvoor leren we te buigen.